Spolek

Veřejné dokumenty týkající se chodu spolku:


   Stanovy spolku

   Výroční zpráva Q2 2017

   Výroční zpráva Q1 2017