CzechMEP 2018: O co jde?

Národní kola MEPu fungují skoro ve všech členských zemích Evropské unie. Mimo jiné totiž slouží k vybírání pěti delegátů, které danou zemi následně reprezntují na mezinárodním MEPu. V České republice se doteď delegáti vybírali na Gymnáziu Jana Keplera, kde se konal tzv. „KeplerEP“. V červnu tohoto roku bude mít možnost toto zakusit mnohem více studentů po celé České republice. 

V krásných lokalitách v centru Prahy bude zasedat šest výborů a debatovat o současných nejvýraznějších globálních problémech. Jedná se o věrný Model Evropského parlamentu, jelikož zadání těchto výborů kopíruje zadání těch opravdových v Evropském parlamentu. Také systém vyjednávání a struktura psaní rezoluce je obdobná. Tento rok se bude například probírat, jak udržet svobodné vyjadřování v médiích a jak úspěšně zavést cirkulární ekonomický systém. 

Navržená rezoluce je pak zaslána Všeobecnému shromáždění (General Assembly). Každý výbor následně obraňuje vlastní rezoluci. Delegáti mimo navrhující výbor mají příležitost rezoluci zdokonalit, debatovat o ní, napadnout ji a v neposlední řadě o ní hlasují.

Praha: výhled na řeku

Regionální MEP

Již se k nám blíží regionální kolo Model European Parliament (MEP CSEE), kam jedou naši dva prezidenti, Prokop Martínek a Jiří Handzel, předsedat celé akci spolu ještě se dvěma prezidenty z jiných zemí. Budeme držet palce! Na akci budou delegace z Rakouska, Slovinska, Česka, Slovenska, Německa, Maďarska, Rumunska, Bulharska a kandidátních zemí ze střední a jihovýchodní Evropy. Budou se soustředit na různé problémy a řešit je v kontextu daného regionu. Pokud to v MEPu chcete dotáhnout výš a zažít co nejvíce různých „sessions“, je opravdu spousta možností, jak je vidět. Navíc s nominacemi na CPs nebo prezidenty si vyzkoušíte i různé funkce a projdete si systémem skrz na skrz. Takže kdybyste měli ambice dostat se do opravdového Evropského parlamentu, tak budete mít mnohem snažší se tam asimilovat!

Adam Hoško

Jak se prosadit

Nedávno se česká delegace vypravila na model Evropského parlamentu do německého Berlína a měla šanci předvést své názory a rezoluce na půdě vládních institucí jednoho z největších hráčů v Evropské unii!

Jak se dá v komisích nebo na General Assembly prosadit a mít šanci také jet do nějaké jiné země možná i na mezinárodní Model of European Parliamnet? Snažte se nejdříve porozumět perspektivě, ze které vychází váš protivník. Buďte trpělivý a svůj dotaz/příspěvek pořádně promyslete, třeba ho na GA proberte s delegací, aby jste zbytečně nepromarnili svůj dotaz. Snažte se “myslet venku z krabičky”, najít nějakou zajímavou souvislost s jiným problémem, něco co lidi překvapí. Poslouchejte a snažte se jednotlivé nápady propojovat.

Jde ale jen o fakta, schopnost najít kompromis nebo zasadit jiné rezoluci smrtící úder nezpochybnitelným argumentem? I když můžete mít pravdu, je důležité to prodat! Mluvit nahlas, sebevědomě, stát zpříma, podívat se tomu druhému do očí a možná i připojit nějakou vtipnou poznámku. Když bude vidět, že si věříte, rázem máte polovinu práce za sebou!

– Adam Hoško (delegát na iMEP Tallinn a předseda komise na iMEP Paris)

MEP v německé verzi

Minulý týden jsme se vrátili z Berlína, kde jsme reprezentovali Českou republiku na německém národním kole modelu Evropského parlamentu (MEP). Společně s Lucemburskem, Maďarskem a Rakouskem jsme zde v němčině debatovali jako hosté v komisích, které se zabývají aktuálními tématy Evropského parlamentu – nebo se to alespoň učili. „Politická“ němčina je opravdu náročná i pro ty, co se němčině věnují od malička. Nahlédli jsme také do vládního systému Německa a dva dny zasedali v sídlu Spolkové rady (Bundesratu). Na závěr bychom chtěli říct, že jsme velmi vděční, že nám naše škola (Gymnázium Jana Keplera) umožnila zažít něco tak neopakovatelného a obzvlášť poděkovat paní profesorce Markové za její neustálou podporu. 
 
Adriana, František, Jiří a Julia ze septimy
 

Úspěšně reprezentováni v Estonsku

Česká delegace se vrátila přibližně před týdnem z již 48. kola mezinárodního MEPu v estonském Tallinnu. Česká republika zde byla reprezentována pěti delegáty (Adam Hoško, Anna Králová, Joe Osborne, Sára Borzová a Sofie Gjuričová) a jedním předsedou komise, jenž byl vybrán z předchozího MEPu v Helsinkách (Prokop Martínek). Rádi bychom české delegaci pogratulovali a poděkovali za velmi obstojnou reprezentaci naší země. Dostalo se jim vysoce pozitivního ohodnocení ze strany organizátorů a Adam a Anička budou dokonce předsedat komisím na příštím mezinárodním MEPu, které bude na podzim v Madridu. 
 
A jak to vidí delegace svýma očima?

„V neděli ráno jsme se po týdnu stráveném v chladném Tallinnu vrátili do snad ještě chladnější Prahy. Každý z nás v Estonsku pracoval ve své komisi a snažil se vyřešit konkrétní evropský problém. Na konci týdne jsme se na hromadném zasedání modelu Evropského parlamentu snažili obhájit svá konečná řešení před ostatními komisemi. Ačkoliv nám prošly jen některé z rezolucí, pozitivní zážitek si odnášíme všichni. Tento pobyt nám nepřinesl jen politickou zkušenost, poznali jsme také hromadu fajn a zajímavých lidí z celé Evropy a tak i navázali nové (a snad i déletrvající) kontakty. Měli jsme možnost se projít po krásném hlavním městě Estonska, ochutnat tamní kulturu, ať už skrz domácí chléb a čokoládu, tak díky tuzemskému filmu a muzeím, které byly součástí společného programu. Moc jsme si to užili (a i když mírně unavení) se vracíme zpátky nabití mezinárodní energií.“

Pro více informací navštivte Model European Parliament Estonia